Meetbaar one-to-one

  • Eenvoudig en snel digitale nieuwsbrieven maken, versturen, beheren
  • Professioneel programma MailChimp
  • Uitsturen informatie naar database van e-mailadressen
  • Goedkoop

E-mailmarketing is dood. Lange leve e-mailmarketing! U wilt op regelmatige tijdstippen en op een eenvoudige en goedkope manier in contact treden met uw klanten en/of suspects? Dan kan de newsletter aan uw verwachtingen voldoen. Wij zetten een performant platform op van waaruit u zelf nieuwsberichten, promoties, productlanceringen, events en nog veel meer kan uitsturen. Daartoe creëren en programmeren we de nodige templates die u naderhand zelf invult en beheert. Met het inbouwen van de nodige call-to-actions houdt u zo een vinger aan de pols met uw doelgroep. Eén stelregel: vind het medium opnieuw uit! Verrassende copy, mooi graphic design en eye-catchingbeeld vorming verhogen de kans op succes. Het geheel wordt gemonitord zodat u de nodige conclusies kan trekken en verbeteringen kan doorvoeren. Dankzij een koppeling tussen het CMS van uw website en het e-mailmarketingplatform MailChimp, komen nieuwe inschrijvingen van op uw website automatisch in uw adressenbestand.

Referenties e-newsletter

Ontdek onze webexpertise

Title

Subtitle